อัตราค่าบริการ
 


Welcome!

 

อัตราค่าบริการ
จากกรุงเทพฯ
ระยะทาง กม.
 

รถตู้ปรัปอากาศ
10-15 ที่นั่ง

ราคา / วัน

รถบัสแบบพัดลม
40 - 50 ที่นั่ง

ราคา / วัน

รถบัสปรัปอากาศ VIP 2 ชั้น
30 - 35 ที่นั่ง

ราคา / วัน

รถบัสปรัปอากาศ VIP 2 ชั้น
40 - 50 ที่นั่ง

ราคา / วัน

ภาคใต้
ชุมพร
463
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
สุราษฎร์ธานี
644
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ภูเก็ต
862
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ภูเก็ต
862
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
นครศรีธรรมราช
780
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
พัทลุง
840
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
สงขลา
950
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ปัตตานี
1055
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
นราธิวาส
1150
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ระนอง
568
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
พังงา
788
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
กระบี่
814
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ตรัง
828
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
หาดใหญ่
933
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
สตูล
973
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ยะลา
1084
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000

" ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคือปณิธานของเรา "
Copyright 2009 © by pornsuwan2525@hotmail.com