อัตราค่าบริการ
 


Welcome!

 

อัตราค่าบริการ
จากกรุงเทพฯ
ระยะทาง กม.
 

รถตู้ปรัปอากาศ
10-15 ที่นั่ง

ราคา / วัน

รถบัสแบบพัดลม
40 - 50 ที่นั่ง

ราคา / วัน

รถบัสปรัปอากาศ VIP 2 ชั้น
30 - 35 ที่นั่ง

ราคา / วัน

รถบัสปรัปอากาศ VIP 2 ชั้น
40 - 50 ที่นั่ง

ราคา / วัน

ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
342
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
นครราชสีมา
260
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
อุดรธาณี
565
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
สกลนคร
647
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
มหาสารคราม
475
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
สุรินทร์
467
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
กาฬสินธ์ุ
591
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
อุบลราชธาณี
629
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
อำนาจเจริญ
585
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ขอนแก่น
450
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
หนองคาย
615
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
นครพนม
740
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ร้อยเอ็ด
512
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ศรีษะเกศ
571
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ยโสธร
531
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
มุกดาหาร
624
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
หนองบัวลำภู
577
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000

" ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคือปณิธานของเรา "
Copyright 2009 © by pornsuwan2525@hotmail.com