อัตราค่าบริการ
 


Welcome!

 

อัตราค่าบริการ
จากกรุงเทพฯ
ระยะทาง กม.
 

รถตู้ปรัปอากาศ
10-15 ที่นั่ง

ราคา / วัน

รถบัสแบบพัดลม
40 - 50 ที่นั่ง

ราคา / วัน

รถบัสปรัปอากาศ VIP 2 ชั้น
30 - 35 ที่นั่ง

ราคา / วัน

รถบัสปรัปอากาศ VIP 2 ชั้น
40 - 50 ที่นั่ง

ราคา / วัน

ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
358
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ลำปาง
599
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
เชียงใหม่
696
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
พะเยา
691
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
น่าน
668
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
อุตรดิตถ์
591
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
พิจิตร
344
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ตาก
426
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ลำพูล
670
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
แม่ฮ่องสอน
924
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
เชียงราย
785
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
แพร่
551
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
สุโขทัย
427
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
พิษณุโลก
377
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
เพชรบูรณ์
346
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000

" ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคือปณิธานของเรา "
Copyright 2009 © by pornsuwan2525@hotmail.com