อัตราค่าบริการ
 


Welcome!

 

อัตราค่าบริการ
จากกรุงเทพฯ
ระยะทาง กม.
 

รถตู้ปรัปอากาศ
10-15 ที่นั่ง

ราคา / วัน

รถบัสแบบพัดลม
40 - 50 ที่นั่ง

ราคา / วัน

รถบัสปรัปอากาศ VIP 2 ชั้น
30 - 35 ที่นั่ง

ราคา / วัน

รถบัสปรัปอากาศ VIP 2 ชั้น
40 - 50 ที่นั่ง

ราคา / วัน

ภาคตะวันออก
ชลบุรี
81
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
จันทบุรี
245
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ปราจีนบุรี
135
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
สระแก้ว
232
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ฉะเชิงเทรา
82
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
บางแสน
104
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ระยอง
179
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ตราด
315
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
นครนายก
107
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
อรัญประเทศ
283
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
พัทยา
150
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000

" ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคือปณิธานของเรา "
Copyright 2009 © by pornsuwan2525@hotmail.com