อัตราค่าบริการ
 


Welcome!

 

อัตราค่าบริการ
จากกรุงเทพฯ
ระยะทาง กม.
 

รถตู้ปรัปอากาศ
10-15 ที่นั่ง

ราคา / วัน

รถบัสแบบพัดลม
40 - 50 ที่นั่ง

ราคา / วัน

รถบัสปรัปอากาศ VIP 2 ชั้น
30 - 35 ที่นั่ง

ราคา / วัน

รถบัสปรัปอากาศ VIP 2 ชั้น
40 - 50 ที่นั่ง

ราคา / วัน

ภาคกลาง
กรุงเทพฯ
60
1,800-2,000
3,500-5,500
6,000-7,000
8,000-10,000
สระบุรี
107
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ลพบุรี
153
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
นครสวรรค์
240
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
อุทัยธานี
219
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
สิงห์บุรี
142
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
อยุธยา
76
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
สมุทราสงคราม
72
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
สุพรรณบุรี
160
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ราชบุรี
100
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ชะอำ
160
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ปรานบุรี
270
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ชัยนาท
194
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
อ่างทอง
150
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
สมุทรสาคร
38
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
นครปฐม
56
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
กาญจนบุรี
128
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000
ประจวบคีรีขันธ์
281
1,800-2,300
6,500-7,500
8,500-10,000
10,000-15,000

" ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคือปณิธานของเรา "
Copyright 2009 © by pornsuwan2525@hotmail.com